اخبار و رویدادها

برگزاری دوره‌های آموزشی ICDL ویژه فرهنگیان 1397/10/25

برگزاری دوره‌های آموزشی ICDL ویژه فرهنگیان
برگزاری دوره آموزشی ضوابط ساخت و ساز روستا توسط معاونت آموزش جهاد دانشگاهی ایلام 1397/10/20

برگزاری دوره آموزشی ضوابط ساخت و ساز روستا توسط معاونت آموزش جهاد دانشگاهی ایلام
برگزاری کارگاه‌های عوامل تاثیرگذار در حوزه محیط زیست 1397/10/16

برگزاری کارگاه‌های عوامل تاثیرگذار در حوزه محیط زیست
دوره آموزشی آشنایی با تهدیدات امنیت رایانه‌ای ویژه کارکنان گمرک 1397/10/05

دوره آموزشی ویژه گمرک در محل گمرک استان ایلام برگزار شد
برگزاری آزمون تخصصی آنلاین کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان ایلام در جهاد دانشگاهی

برگزاری آزمون تخصصی آنلاین کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان ایلام در جهاد دانشگاهی