اخبار

تاریخ خبر : 1397/10/05

دوره آموزشی آشنایی با تهدیدات امنیت رایانه‌ای ویژه کارکنان گمرک

 

به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام کارگاهی تخصصی با موضوع آسیب شناسی خانواده و آشنایی با تهدیدات امنیت رایانه‌ای برای 80 نفر از پرسنل محترم گمرک برگزار شد.

این کارگاه در دی ماه سال 97 و به مدت 16 ساعت برگزار شد که میزان رضایت‌مندی از شیوه‌ی اجرای دوره و همچنین مطالب ارائه شده در حد بسیار مطلوبی ارزیابی گردید.