اخبار

تاریخ خبر : 1397/11/06

حضور مدیران و کارشناسان اداره کل تامین اجتماعی در جهاد دانشگاهی ایلام

اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام با توجه به احساس ضرورت آموزش برای مدیران و کارشناسان خویش در بخش‌های مختلف و تسلط آنها بر مهارت‌های کامپیوتری اقدام به برگزاری مرحله به مرحله‌ی مهارت های هفت گانه با همکاری جهاد دانشگاهی نمود.

معاونت آموزشی اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام با همکاری جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام دوره آموزشی power point را ویژه مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف اداره کل برگزار نمود. در این دوره 35 تن از کارکنان این اداره آموزش‌های لازم را به مدت 20 ساعت با تدریس خانم "آریانژاد" دریافت کردند.

پس از اتمام دوره از هر کدام از کارکنان آزمون گرفته شد و گواهینامه‌های دوره آموزشی به آنها اعطا گردید.